Program Rozwojowy PK

poniedziałek, 06 czerwca 2011 01:04
Drukuj

Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość jako jednostka organizacyjna Politechniki Koszalińskiej bierze udział w realizacji projektu nr POKL.04.01.01-00-449/08-00. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu "Program rozwojowy Politechniki Koszalińskiej w zakresie kształcenia na kierunkach technicznych" nasze centrum zaprasza między innymi na studia podyplomowe.

 

 

KRYTERIA OCENY KURSU INTERNETOWEGO

Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego (SEA), zrzeszające osoby zajmujące się naukowo i w praktyce rozwojem nowoczesnych technologii w dydaktyce uczelni wyższych, przygotowało autorski zbiór kryteriów oceny kursu internetowego i oddaje go do powszechnego wykorzystania całemu środowisku.
Powszechnie i nieodpłatnie dostępne kryteria, w zamierzeniach Stowarzyszenia, mają służyć osobom i instytucjom, głównie w szkolnictwie wyższym, do samooceny kursów internetowych - zarówno już prowadzonych, jak i przygotowywanych. Tym, którzy dopiero planują wdrożenie e-learningu, mogą one wskazywać na kluczowe elementy dla tego typu kursów, decydujące o jakości kształcenia. Zakłada się, że spełnienie kryteriów powinno zapewnić realizację postawionych w kursie internetowym celów kształcenia. Kryteria nie są natomiast standardami akredytacyjnymi SEA, według których Stowarzyszenie miałoby wydawać zewnętrzną ocenę jakości kursów internetowych.
W kryteriach SEA przedmiotem oceny jest pojedynczy kurs internetowy (kurs online), czyli taki, w którym całość procesu kształcenia odbywa się w sposób zdalny, za pośrednictwem internetu. Nie mają więc one zastosowania np. do całego procesu zajęć realizowanych w formie mieszanej (komplementarnej, blended learning), ani do sytuacji, gdy określone formy e-learningowe służą uzupełnianiu zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie bezpośredniej. Mogą jednak one stanowić cenną wskazówkę, ułatwiającą dobre przygotowanie i przeprowadzenie ww. fragmentów procesu dydaktycznego. Za pomocą proponowanych kryteriów nie można także oceniać programów i realizacji e-learningowych szkoleń czy studiów, na które składa się więcej niż jeden kurs, jako całości, ale można ocenić indywidualnie każdy z kursów składowych. Jest to wręcz zalecane, gdyż taka kompleksowa ocena pomoże zapewnić jednolitą wysoką jakość proponowanych szkoleń lub studiów.
Źródło www.sea.edu.pl

Załączniki:
Dostęp do URL (http://www.youtube.com/watch?v=RupQOUksRMQ?hd=1)Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa film promujący[Promocja projektu]0 Kb22.07.2011 13:28
Poprawiony: czwartek, 24 października 2013 12:52