Kolejny sukces Wirtualnej Fizyki!

piątek, 28 czerwca 2013 06:53
Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że projekt Wirtualna Fizyka - Wiedza Prawdziwa, realizowany przez Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość StudiaNET Politechniki Koszalińśkiej zajął 4 miejsce na liście rankingowej Liderów Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013.

Ocenę merytoryczną projektów przeprowadziło jury, w skład którego weszli: przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (IZ PO KL), przedstawiciel Instytucji Pośredniczącej II stopnia oraz eksperci.