Rotacja w lewo (bajtu lub słowa) z przeniesieniem, RCLRozkaz RCL dokonuje rotacji w lewo z przesunięciem (rotacja ta zwaną też jest "długą" rotacją w lewo) o liczbę bitów, określoną prawym argumentem. Gdy dokonujemy przesunięcia o 1 bit, wówczas liczba 1 jest prawym argumentem, gdy dokonujemy przesunięcia o liczbę bitów większą niż 1, prawym argumentem jest rejestr CL, który uprzednio załadowany jest liczbą, określającą o ile bitów należy przesunąć lewy argument. W tego rodzaju rotacji bit CF będący łącznikiem między najmłodszym a najstarszym bitem rolowanego argumentu (operandu) tworzy 9- lub 17-bitowy zamknięty łańcuch. Skrajny bit po opuszczeniu rolowanego argumentu wchodzi na miejsce znacznika CF, podczas gdy poprzednia wartość CF wchodzi na brakujące miejsce po stronie przeciwnej tegoż argumentu.
 

Przykłady:

...
RCL AH,1
...
RCL DX,1
...
MOV CL,9
RCL ZMIENNA,CL
...
;"długa" rotacja rejestru AH w lewo o 1 bit

;"długa" rotacja rejestru DX w lewo o 1 bit;"długa" rotacja w lewo komórki pamięci o nazwie ZMIENNA o CL bitów, CL=9

cofnij