Rotacja w prawo (bajtu lub słowa) z przeniesieniem, RCRRozkaz RCR dokonuje rotacji w lewo z przesunięciem (rotacja ta zwaną też jest "długą" rotacją w prawo) o liczbę bitów, określoną prawym argumentem. Gdy dokonujemy przesunięcia o 1 bit, wówczas liczba 1 jest prawym argumentem, gdy dokonujemy przesunięcia o liczbę bitów większą niż 1, prawym argumentem jest rejestr CL, który uprzednio załadowany jest liczbą, określającą o ile bitów należy przesunąć lewy argument. W tego rodzaju rotacji bit CF będący łącznikiem między najmłodszym a najstarszym bitem rolowanego argumentu (operandu) tworzy 9- lub 17-bitowy zamknięty łańcuch. Skrajny bit po opuszczeniu rolowanego argumentu wchodzi na miejsce znacznika CF, podczas gdy poprzednia wartość CF wchodzi na wakujące miejsce po stronie przeciwnej tegoż argumentu.
 

Przykłady:

...
RCR SI,CL
...
MOV CL,8
RCR AX,CL
...
MOV CL,3
RCR ZMIENNA,CL
...
 
;"długa" rotacja rejestru SI w prawo o CL bitów


;"długa" rotacja rejestru AX w prawo o CL bitów, CL=8;"długa" rotacja w prawo, komórki pamięci o nazwie ZMIENNA o CL bitów, CL=3

cofnij