Rotacja w prawo (bajtu lub słowa), RORRozkaz ROR dokonuje przesunięcia cyklicznego lewego argumentu w prawo, o liczbę bitów, określoną prawym argumentem. Gdy dokonujemy przesunięcia o 1 bit, wówczas liczba 1 jest prawym argumentem, gdy dokonujemy przesunięcia o liczb? bitów większą niż 1, prawym argumentem jest rejestr CL, który uprzednio załadowany jest liczbą określającą, o ile bitów należy przesunąć lewy argument. W rotacji bit opuszczający rejestr (komórkę pamięci) z jednego końca, wchodzi do niego (do niej) z drugiego końca, a jego wartość kopiowana jest do rejestru znaczników, jako i znacznik (flaga) przeniesienia, CF. W przypadku rozkazu ROR do znacznika CF wprowadzany jest najmniej znaczący bit argumentu (operandu). Jeśli podczas tej rotacji, o 1 bit w prawo, nie zmieni się zawartość bitu znaku, to wówczas znacznik OF jest zerowany, w przeciwnym razie znacznik OF przyjmuje wartość 1.
 

Przykłady:

ROR AH,1
MOV SI,49F1H
MOV CL, 4
ROR SI, CL


cofnij