• StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
Strona główna Projekty UE Aktualności Koniec etapu testowania

Koniec etapu testowania

Drukuj PDF

Po przetestowaniu produktu i analizie wyników testowania przystąpiliśmy do opracowania ostatecznej wersji produktu finalnego, po czym przekazaliśmy ją do oceny. W dniu 6 sierpnia 2012r. Krajowa Sieć Tematyczna dokona walidacji produktu. Walidacja przeprowadzana przez Sieć Tematyczną jest końcowym etapem pracy nad produktem finalnym. Walidacja jest oceną realizowanego projektu pod kątem innowacyjności, trafności i użyteczności wypracowanego produktu finalnego. Stanowi ona kluczowy element działań ączających w politykę i ma na celu rozstrzygnięcie, czy dany rezultat powinien zostać wdrożony na szeroką skalę.

Realizacja projektu w liczbach

Ø 49 szkół z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego wzięło udział w etapie testowania

Ø 54 nauczycieli realizowało zajęcia z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych

Ø 1988 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych uczyło się fizyki z wykorzystaniem gier

Ø 4104 godziny przeprowadzonych zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych

Ø 3489 wypełnionych testów i ankiet sprawdzających poziom wiedzy na początku etapu testowania

Ø 5219 wypełnionych testów i ankiet sprawdzających poziom wiedzy na końcu etapu testowania

Ø 1035 kart obserwacji z przebiegu testowania

Ø 2179 wejść na forum grupy testowej

Ø 1 audyt projektu przeprowadzony przez firmę zewnętrzną (ocena pozytywna)

Ø 1 ewaluacja zewnętrzna przeprowadzona przez firmę zewnętrzną (pozytywna)

Ø 1 kontrola planowa zlecona przez IP2 (ocena pozytywna)

 

 

Poprawiony: środa, 08 sierpnia 2012 10:45