• StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
  • StudiaNET.pl  Uczelniane Centrum Kształcenia na Odległość Politechniki Koszalińskiej
Strona główna Projekty UE Zgłaszanie innowacji

Zgłaszanie innowacji

Drukuj PDF

Informujemy, że szkoły biorące udział w Projekcie „Wirtualna Fizyka – Wiedza Prawdziwa” mają obowiązek zgłoszenia innowacji pedagogicznej do Kuratorium Oświaty.


ZMIANY W ROZPORZĄDZENIU

Informujemy, że od września 2011 roku na podstawie zmiany w rozporządzeniu szkoły nie mają obowiązku zgłaszania innowacji w terminie obowiązującym w poprzednim rozporządzeniu, tj. do 31 marca.

Wynika to z § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia  9 kwietnia 2002r.w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki(Dz.U. z 2002r. Nr 56, poz. 506, wraz z nowelizacją Dz. U. z 2011r., Nr 176, poz. 1051 ): "Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią rady szkoły i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji, o której mowa w ust. 2 pkt 3, dyrektor szkoły przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu szkołę.".

 


JAK ZGŁOSIĆ INNOWACJĘ

W celu zgłoszenia innowacji należy złożyć do właściwego Kuratorium Oświaty KARTĘ INNOWACJI wraz ze wskazanymi w niej załącznikami, OPIS INNOWACJI oraz ZGODĘ AUTORA NA WDROŻENIE INNOWACJI. Aby pomóc Państwu w wypełnieniu formalności uzupełniliśmy KARTĘ INNOWACJI w zakresie, w którym mogliśmy tego dokonać i prosimy o uzupełnienie pozostałych danych odpowiednio do właściwości Państwa szkoły. Udostępniamy również wzory załączników oraz opracowany przez nas OPIS INNOWACJI.

UWAGA!!! Proszę pamiętać, że niekiedy poszczególne Kuratoria Oświaty wymagają swoich wzorów KART INNOWACJI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (są one dostępne na stronach Kuratoriów Oświaty). Poniżej załączamy przykładowy komplet dokumentów jaki należy złożyć.

1. PRZYKŁADOWA KARTA INNOWACJI wraz z załącznikami,

2. OPIS INNOWACJI

3. ZGODA AUTORA NA WPROWADZENIE INNOWACJI (ze względu na obowiązek odręcznego podpisu pod dokumentem zgodę wysyłamy pocztą tradycyjną!!!)


UWAGA!!! Większość Kuratoriów Oświaty wymaga, aby całą dokumentację dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Radę Pedagogiczna.

 

Załączniki:
Pobierz (Karta innowacji wraz z załącznikami.doc)Karta innowacji wraz z załącznikami.doc[ ]80 Kb12.09.2012 08:19
Pobierz (Opis innowacji pt. Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa.pdf)Opis innowacji pt. Wirtualna Fizyka-Wiedza Prawdziwa.pdf[ ]2306 Kb28.02.2013 12:00
Poprawiony: czwartek, 24 października 2013 11:50